Martina Adamcová

Master's thesis

Communication Mix of Specified Company

Communication Mix of Specified Company
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je sestavení komunikačního mixu společnosti SKIPI funpark a Montessori mateřská škola a pomocí akviziční marketinkové kampaně na Facebooku pro nábor dětí do Montessori mateřské školy. V teoretické části definuje některé teoretické pojmy a teorii pro sestavení komunikačního mixu společnosti a také se zabývá novými metodami digitálního marketingu a sociálních sítí, …more
Abstract:
The main object of this diploma thesis is to set up Communication Mix for the company SKIPI funpark and Montessori kindergarten and by Facebook acquisition campaign bring a particular number of applications to Montessori kindergarten. In theoretical part, it is described theory of setting Communication Mix of specified Company and also, new methods of digital marketing and social networking focused …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní