Bc. Markéta Pacltová

Bakalářská práce

Komunitní atlas Základní školy Sadská

Community Atlas of the Sadská Primary School
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá metodou tvorby komunitního atlasu s využitím geografických informačních systémů na příkladu žáků 7. třídy Základní školy v Sadské. V práci jsou navrženy a popsány metody komunitního mapování pro podporu geografického vzdělávání s cílem aplikace metodiky v hodinách zeměpisných praktik. Práce dále poskytuje pracovní listy pro žáky a metodiku pro učitele pro plánování vlastního …více
Abstract:
The bachelor's thesis is focused on the methods of creating a community atlas by using geographic information systems on the example of the lower-secondary school students from Sadská. In the thesis there are suggested and described methods of community mapping for help to evolve geographic education and apply these methods in geography lessons. Further, the thesis provides worksheets for students …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014
Zveřejnit od: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Šmída, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pacltová, Markéta. Komunitní atlas Základní školy Sadská. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / geografie - humanitní studia

Práce na příbuzné téma