Filip Sibor

Bakalářská práce

Založení a provoz realitní kanceláře

The establishment and operation of a real estate agency
Anotace:
Sibor, F. Podnikatelský plán na založení a provoz realitní kanceláře. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018.Cílem bakalářské práce je zpracování podnikatelského záměru k založení a provozu realitní kanceláře. Literární rešerše popsaná v této práci slouží jako podklad pro samotný podnikatelský plán, ve kterém je využito Porterovy, SLEPT a SWOT analýzy. Vzhledem ke skutečnému záměru …více
Abstract:
Sibor, F. Business plan for the establishment and operation of a real estate agency. Bachelor Thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2018.The aim of this bachelor thesis is to construct and realise a business plan that details the establishment and operation of a real estate agency. The literary research described here-in serves as a basis for the business plan itself, and incorporates the use of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta