Theses 

Revue Eva 1933-1935: reflexe uměleckého dění a proměn životního stylu – Ivana Lysáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ivana Lysáková

Bakalářská práce

Revue Eva 1933-1935: reflexe uměleckého dění a proměn životního stylu

The revue Eva 1933-1935: artistic events and life style changes reflextion

Anotace: Bakalářská diplomová práce se věnuje analýze uměleckého vývoje a proměn životního stylu časopisu Eva v období první Československé republiky. Autorka se zaměřuje na dosud nezpracované ročníky 1933-1935. Dotýká se problematiky genderové rovnosti a reflektuje umělecky zaměřené příspěvky, které jsou inspirací pro všechny čtenářky, tak jak byly v magazínu prezentovány. V této práci klade autorka důraz také k připomenutí významných osobností, které pravidelně do časopisu přispívaly a podílely se na jeho prestiži.

Abstract: This bachelor thesis analyzes the artistic development and evolution of Eva magazine in the period of the first Czechoslovak republic. The author focuses on the previously unprocessed volumes of 1933-1935. She deals with the issue of gender equality and looks at the artistically oriented contributions that are inspiration to all readers, in the way they were presented in the magazine. In this work the author also draws attention to remembering the prominent personalities who contributed to the magazine on a regular basis and added to its prestige.

Klíčová slova: Revue Eva, 1933-1935, Proměny životního stylu, Prvorepublikový časopis, Hedvika Vlková, Zdeňka Fuchsová-Mayerová, Staša Jílovská, Výstavy, Grafická podoba, Návrhářky, Móda, Bytové interiéry

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 23:10, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz