Tereza MARKOVÁ

Diplomová práce

The Songs of Johnny Cash in Czech Translations

Písně Johnnyho Cashe v českých překladech
Abstract:
The aim of this thesis is to introduce the selected songs of American country singer Johnny Cash and their Czech translations, to introduce the possible issues of translating lyrics, to analyse the selected songs, to comment on the translation process and changes that emerged, taking into consideration the background of the songs as well as the factors that might have influenced the translation process …více
Abstract:
Hlavním cílem této práce je přestavit vybrané písně amerického country zpěváka Johnnyho Cashe a jejich české překlady, prozkoumat určité problémy spojené s překladem písňových textů, analyzovat vybrané písně a okomentovat proces překladu a změny, které při překladu nastaly, s přihlédnutím k pozadí písní i k faktorům, které mohly mít vliv na proces překladu. První část práce se zaobírá životem a kariérou …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARKOVÁ, Tereza. The Songs of Johnny Cash in Czech Translations. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Angličtina pro překladatelskou praxi