Tereza MARKOVÁ

Master's thesis

The Songs of Johnny Cash in Czech Translations

Písně Johnnyho Cashe v českých překladech
Abstract:
The aim of this thesis is to introduce the selected songs of American country singer Johnny Cash and their Czech translations, to introduce the possible issues of translating lyrics, to analyse the selected songs, to comment on the translation process and changes that emerged, taking into consideration the background of the songs as well as the factors that might have influenced the translation process …more
Abstract:
Hlavním cílem této práce je přestavit vybrané písně amerického country zpěváka Johnnyho Cashe a jejich české překlady, prozkoumat určité problémy spojené s překladem písňových textů, analyzovat vybrané písně a okomentovat proces překladu a změny, které při překladu nastaly, s přihlédnutím k pozadí písní i k faktorům, které mohly mít vliv na proces překladu. První část práce se zaobírá životem a kariérou …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MARKOVÁ, Tereza. The Songs of Johnny Cash in Czech Translations. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta