Theses 

Analýza prodejního procesu ve firmě Plastkon product s. r. o. – Lenka LAŠÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lenka LAŠÁKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza prodejního procesu ve firmě Plastkon product s. r. o.

Selling process analysis in the company Plastkon product s. r. o.

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu prodejního procesu ve vybrané firmě. V teoretické části práce autor popisuje vztah mezi prodejní a marketingovou koncepcí, prodejní proces a význam péče o zákazníka. Součástí teoretické části jsou také podklady pro zpracování analýzy PEST, Porterova modelu pěti konkurenčních sil a SWOT analýzy. Praktická část obsahuje analýzy vnitřního a vnějšího prostředí firmy, které jsou důležité pro zjištění sou-časné situace. Hlavním cílem práce je zhodnotit přednosti a nedostatky v prodejním procesu a navrhnout zlepšení současné úrovně prodejního procesu s ohledem na udržení a rozvoj vztahu se zákazníky.

Abstract: This bachelor thesis is focused on a selling process analysis in a selected company. The au-thor describes a relation between selling and marketing conception, selling process and the importance of the solicitude of the customer in the theoretical part. The documents for PEST analysis processing, Porter model of competitive powers and SWOT analysis are part of the theoretical section too. The practical part contains analysis of the internal and exter-nal firm environment that are important for determining the current situation. The main aim is to evaluate all strong points as well as weak points in the selling process and to suggest an improvement of the current level of selling process with respect to keep and develop the relationship with customers.

Klíčová slova: prodej, marketing, PEST analýza, Porterova model pěti konkurenčních sil, SWOT analýza, prodejní proces

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2009
  • Identifikátor: 11694

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Pavla Staňková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 21. 05. 2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=11694 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

LAŠÁKOVÁ, Lenka. Analýza prodejního procesu ve firmě Plastkon product s. r. o.. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz