Ing. Jana Halířová

Diplomová práce

Metropolitní mýtné systémy a jejich vliv na řešení dopravní situace

Metropolitan congestion charge systems and their impacts on road traffic situation
Anotace:
Práce vymezuje problémy týkající se vysokých intenzit dopravních proudů v centrech velkých metropolí. Zabývá se technologickými možnostmi řešení omezující tyto intenzity a analyzuje jejich konkrétní využití na fungujících mýtných systémech. Podrobně je analyzován systém mýtného fungující v Londýně a ve Stockholmu. Zjištěné závěry jsou pak aplikovány na podmínky v České republice.
Abstract:
The thesis defines problems related to the high intensity of traffic flows in centers of large cities. It deals with the technological ways of reducing these traffic flows and it is analyzing specific usage and functions of congestion charging systems. The already used systems in London and in Stockholm are analyzed to the detail. The results are then applied to the specific conditions of the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Alexander Chlaň, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Halířová, Jana. Metropolitní mýtné systémy a jejich vliv na řešení dopravní situace. Pardubice, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera