Ing. Markéta Dlouhá

Bakalářská práce

Efektivní segmentace portfolia potenciálních zákazníků a souvislost s určenými cíly společnosti. Význam segmentace a volba kritérií segmentace dle zaměření a vize společnosti.

Effective segmentation of customers portfolio in connection with given company goals. Prospect segmentation criteria and its priorities according to company’s vision.
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na marketingovou a distribuční segmentaci především v oblasti periodického a neperiodického tisku. Cílem práce je popsat segmentační postupy a kritéria a na jejich teoretickém základě analyzovat jeden titul. V teoretické části popisuje postupy a principy segmentace. V aplikační fázi analyzuje jeden z odborných ekonomických týdenníků z pohledu zacílení na čtenáře a z pohledu optimálního …více
Abstract:
This thesis is focused on marketing and distributional segmentation mainly in the area of periodic and non-periodic press. Its goal is to describe theory of processes of segmentation and criteria of segmentation. Another goal is to analyze one of the current magazines based on earlier mentioned theoretical foundations. The analysis is performed on the magazine focused on the economical events and takes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní