Theses 

Efektivní segmentace portfolia potenciálních zákazníků a souvislost s určenými cíly společnosti. Význam segmentace a volba kritérií segmentace dle zaměření a vize společnosti. – Ing. Markéta Dlouhá

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Markéta Dlouhá

Bakalářská práce

Efektivní segmentace portfolia potenciálních zákazníků a souvislost s určenými cíly společnosti. Význam segmentace a volba kritérií segmentace dle zaměření a vize společnosti.

Effective segmentation of customers portfolio in connection with given company goals. Prospect segmentation criteria and its priorities according to company’s vision.

Anotace: Tato práce se zaměřuje na marketingovou a distribuční segmentaci především v oblasti periodického a neperiodického tisku. Cílem práce je popsat segmentační postupy a kritéria a na jejich teoretickém základě analyzovat jeden titul. V teoretické části popisuje postupy a principy segmentace. V aplikační fázi analyzuje jeden z odborných ekonomických týdenníků z pohledu zacílení na čtenáře a z pohledu optimálního distribučního mixu. Výstupem je sada doporučení pro další směřování titulu.

Abstract: This thesis is focused on marketing and distributional segmentation mainly in the area of periodic and non-periodic press. Its goal is to describe theory of processes of segmentation and criteria of segmentation. Another goal is to analyze one of the current magazines based on earlier mentioned theoretical foundations. The analysis is performed on the magazine focused on the economical events and takes into account finding of both the target reader group and optimal distributional mix. The outcome of the analysis is a set of recommendations for future evolving of the title in areas of content and distribution.

Klíčová slova: Segmentace trhu, marketing, efektivita, zákazník, SWOT analýza, marketingový mix, marketingové nástroje, distribuce. Market segmentation, effective, customer, SWOT analyses, marketing mix, marketing instruments, distribution.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz