Klára Ševčíková

Bakalářská práce

Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (Lynchův syndrom): molekulárně genetické vyšetření hlavních predispozičních genů \kur{MSH2, MLH1, MSH6, PMS2} a \kur{EPCAM}

Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer (Lynch Syndrome): Molecular Genetic Testing of Major Predisposing Genes \kur{MSH2, MLH1, MSH6, PMS2} and \kur{EPCAM}
Anotace:
Tato práce mapuje Lynchův syndrom se zaměřením na laboratorní diagnostiku genů MLH1, MSH2, MSH6 a EPCAM, které toto onemocnění způsobují. V práci jsou také uvedena kritéria pro hodnocení Lynchova syndromu, možné projevy tohoto onemocnění, způsoby léčby a prevence.
Abstract:
This work maps Lynch syndrome with a focus on laboratory diagnosis of MLH1, MSH2, MSH6 and EPCAM genes that cause this disease. Criteria for the evalution of Lynch syndrome, manifestations of this desease, methods of treatment and prevention are also stated.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Markéta Gančarčíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ševčíková, Klára. Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (Lynchův syndrom): molekulárně genetické vyšetření hlavních predispozičních genů \kur{MSH2, MLH1, MSH6, PMS2} a \kur{EPCAM}. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant

Práce na příbuzné téma