Bc. Michael BOSÁK

Diplomová práce

Hardware-in-the-loop simulace mobilního robotického systému

Hardware-in-the-loop Simulation of Mobile Robotics System
Abstract:
This thesis is focused on the development of ROS2-based AGV platform IOT Bot's HIL simulation. In the beginning, the kinematic model of robotic system computing its current position and orientation in 2D space is built. This model and the dynamic model of robot's wheels' revolutions are implemented in SIMIT simulation platform. The robot's mechatronic model and the script determining its position and …více
Abstract:
Tato práce se zabývá vývojem HIL simulace AGV platformy IOT Bot založené na ROS2. Nejprve je sestaven kinematický model robotického systému počítající aktuální pozici a orientaci robota ve 2D prostoru. Tento model je implementován v simulační platformě SIMIT spolu s dynamickým modelem otáček kol robota. V prostředí NX MCD je implementován mechatronický model robota a algoritmus pro určení jeho polohy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Goubej, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOSÁK, Michael. Hardware-in-the-loop simulace mobilního robotického systému. Plzeň, 2023. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/