Ing. Tomáš Mařík

Bachelor's thesis

Vývoj církevní správy v podkrušnohorském vikariátu (okr. Most, Chomutov)

Development of church governance Podkrušnohorské Vicariate (District Most and Chomutov)
Anotácia:
Abstrakt Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj církve a církevní správy. Jsou zde porovnána 2 důležitá období ve vývoji církve – období rozkvětu a období reorganizace církevní správy. Práce je zaměřena zejména na historický vývoj církevní správy litoměřické diecéze, vedoucí k současnému stavu. Další částí této práce je zmapování historického vývoje církevní správy krušnohorského vikariátu, zaměřené …viac
Abstract:
Abstract This Bachelor thesis concentrates on the development of the Church and the Church administration. There are 2 important periods compared in the development of the Church´s prosperity and the reorganization of the Church's administration. The work is focused in particular on the historical development of the Church administration of the Diocese of Litoměřice, leading to the current state. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedúci: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Martin Myšička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní