Mgr. Veronika Soporská

Bakalářská práce

Zmena režimu v Líbyi: prípadová štúdia

Regime change in Libya: a case study
Abstract:
Bachelor thesis is dealing with the regime change, which is happening in Libya since the overthrow of the regime of Muammar Gaddafi. The current development is analyzed through modernization and transition theory. In modernization theory, we follow the factors of modernization, social distribution, population and islam. In transition theory, factors considered are former regime, transition type and …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá zmenou režimu, ktorá v Líbyi prebieha od zvrhnutia režimu Muammara Kaddháfího v roku 2011. Na aktuálny vývoj je nahliadané prostredníctvom modernizačnej a tranzitnej teórie. V práci sú za modernizačnú teóriu sledované faktory modernizácie, sociálneho rozdelenia obyvateľstva a islamu. Za tranzitnú teóriu sa práca zameriava na bývalý režim, typ prechodu a prechodnú vládu. …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tomáš Černohous

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy