Matěj Černý

Diplomová práce

Value estimation of the company Metrostav a.s.

Odhad hodnoty podniku METROSTAV, a.s.
Anotace:
Cílem diplomové práce je stanovení tržní hodnoty společnosti Metrostav a.s. k 1.1.2009. Výsledná tržní hodnota představuje potencionální tržní cenu, za kterou by mohl stávající vlastník k datu ocenění podnik pravděpodobně prodat. V úvodu je analyzovaná společnost stručně představena. Následuje strategická analýza, která je zaměřena na posouzení výnosového potenciálu společnosti a jejímž výsledkem je …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to determine the market value of the company Metrostav a.s. to the date 1.1.2009. Final market value represents the potential market price for which the owners could sell this company to the date of evaluation. The diploma thesis starts with brief introduction of the company. Afterwards strategic analysis follows which is focused on analysis of profit potential and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: Eva Kislingerová
  • Oponent: Blanka Kolářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20657

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod