Alexandr POPA

Bachelor's thesis

Přínos 2D NMR spektroskopie při interpretaci 1H, 13C a 15N signálu v NMR spektrech vybraných aromatických dusíkatých heterocyklů.

The contribution of 2D NMR spectroscopy to the interpretation of 1H, 13C and 15N signals in the NMR spectra of selected aromatic nitrogen heterocycles.
Anotácia:
V teoretické části bakalářské práce je zpracována krátká literární rešerše o 1D a hlavně 2D NMR spektroskopii. Výklad je zaměřen na přiblížení některých 1D a 2D NMR experimentů. Experimentální část je zaměřena na specifikaci přístroje Varian 400 MR, na kterém bylo měření provedeno, dále na výčet akvizičních parametrů provedených 2D NMR experimentů a jejich pulsní sekvence. Je zde také uveden postup …viac
Abstract:
In the theoretical part of the thesis is prepared brief literature review on 1D and 2D NMR spectroscopy mainly. Interpretation focuses on the approach of some 1D and 2D NMR experiments. The experimental part is focused on a specification of instrument Varian 400 MR, in which was measured, a list of acquisition parameters made 2D NMR experiments and their pulse sequences. It also specifies the procedure …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zverejniť od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Radka Novotná

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POPA, Alexandr. Přínos 2D NMR spektroskopie při interpretaci 1H, 13C a 15N signálu v NMR spektrech vybraných aromatických dusíkatých heterocyklů.. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses 5eg1vm 5eg1vm/2
27. 4. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
11. 5. 2012
Marklová, E.
13. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.