Bc. Vendula Szmucová

Bakalářská práce

Charakterizace elektrochemického point-of-care biosenzoru pro detekci modelového analytu kyseliny askorbové

Characterisation of electrochemical point-of-care biosensor for detection of model analyte ascorbic acid
Anotace:
V této bakalářské práci se zabývám sestrojením elektrochemického enzymového biosenzoru vhodného pro stanovení kyseliny askorbové způsobem point-of-care. Biosenzor byl sestrojen imobilizací enzymu askorbát oxidázy na povrchu pracovní elektrody. Měřeným signálem byl proud generovaný při redukci kyslíku. Koncentrace analytu byla stanovena z poklesu redukčního proudu, kdy byl kyslík spotřebován při kompetiční …více
Abstract:
In this bachelor thesis, biosensor suitable for the detection of ascorbic acid was constructed. Biosensor was prepared by immobilisation of the enzyme ascorbate – oxidase on the surface of the working electrode. Measured signal was a current generated by reduction of the oxygen – concentration of the analyte was determined from the decrease of the signal due to the consumption of the oxygen in a competiting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Karel Lacina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie