Nikola Chlupová

Diplomová práce

Analýza personálního marketingu v úklidové společnosti

Analysis of Personal Marketing in Cleaning Company
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzovat interní personální marketing úklidové společnosti a zjistit, jakým způsobem může společnost v rámci personálního marketingu podpořit loajalitu stávajících zaměstnanců. Účelem diplomové práce je z výše uvedených budoucích zjištění navrhnout a doporučit taková opatření, která povedou k plné spokojenosti a k loajalitě zaměstnanců, která bude mít za následek snížení …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the internal marketing personnel cleaning company and find out how a company in the marketing personnel to support the loyalty of existing employees. The purpose of this thesis is the future of the above findings suggest and recommend measures that will lead to satisfaction and loyalty of employees, which will result in a reduction in turnover, as only a happy employee …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Roman Kozel
  • Oponent: Dušan Staněk

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing a obchod