Barbora Šímová

Bakalářská práce

Dráha života seniora - vliv společenských změn

Life of Seniors - The Influence of Social Changes
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit život seniora, vliv společenských změn. V práci jsou zahrnuty a rozebrány základní pojmy jako stárnutí a stáří, biopsychosociální změny, univerzity třetího věku, potřeby seniorů, ale také vliv rodiny na seniora. Zvolený problém je zkoumán pomocí kazuistiky s respondenty. Celkem bylo provedeno 6 kazuistik pomocí polo strukturovaného rozhovoru. Výsledkem práce je zjištění …více
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate the life of a senior, the influence of social changes. Basic concepts such as aging, old age, biopsychosocial changes, Universities of the Third Age, the needs of seniors, but also family influence on seniors are included and discussed in the thesis. The issue is researched through the case interpretation with respondents. A total of six case interpretations were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2015
Zveřejnit od: 28. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šímová, Barbora. Dráha života seniora - vliv společenských změn. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 8. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe