Mgr. Bc. Leona Tomášková

Bakalářská práce

Hrdelní kriminalita na velkobítešsku v letech 1556–1636

Capital crime in the years 1556-1636 in the district of Velká Bíteš
Anotace:
Bakalářská práce Hrdelní kriminalita na velkobítešsku v letech 1556-1636 má za cíl vytvořit co nejkomplexnější obraz hrdelní kriminality v okruhu města Velká Bíteš v období let 1556 až 1636. Na základě pramenů vzešlých z praxe velkobítešského hrdelního soudu se věnuje rozboru jednotlivých deliktů, přičemž se snaží popsat typické či specifické kauzy. V rámci tohoto rozboru jsou rovněž porovnány tresty …více
Abstract:
The bachelor´s thesis Capital crime in the years 1556-1636 in the district of Velká Bíteš aims to create the most complete picture of a capital crime in the district of Velká Bíteš in the period 1556-1636. Based on sources arising from the practice of capital court of Velká Bíteš deals with the analysis of individual crimes, while trying to describe the typical or specific cases. As part of this analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie