Peter Žúbor

Bakalářská práce

Informačné systémy pre manažment identít a riadenie prístupu v organizácii

The identity management information systems and access control management
Abstract:
ŽÚBOR, Peter: Identity management and access control systems in a company. [Bachelor thesis]. Banking Institute of the university of Prague, a foreign university Banská Bystrica. Department of Quantitative Methods and Computer Science. Supervisor of thesis: Ing. Miroslav Gecovič, CSc. Year of defence: 2014. Number of pages: 65. Bachelor thesis deals with information systems for managing identity and …více
Abstract:
ŽÚBOR, Peter: Informačné systémy pre riadenie identít a riadenie prístupu v organizácii. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra kvantitatívnych metód a informatiky. Vedúci práce: Ing. Miroslav Gecovič, CSc. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 65. Bakalárska práca sa zaoberá informačnými systémami pre riadenie identít a riadenie prístupu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Gecovič, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Peter Polakovič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.