Jan Mitáš

Diplomová práce

Vyhodnocení modernizace a rozšíření technologie na zpracování alternativního paliva.

Evaluation of Modernization and Extension of the Technology for Alternative Fuel Processing.
Anotace:
V diplomové práci je podrobně popsána firma z Moravskoslezského kraje OZO Ostrava s. r. o., ta se zabývá zpracováním odpadů a výrobou alternativního paliva. Úvod práce se týká zpracování plastů, dále vyhodnocení modernizace a rozšíření technologie na zpracování alternativního paliva. V další části jsou podrobně popsány stroje, které firma modernizovala, a také popsán nový stroj na rozšíření výroby …více
Abstract:
This thesis describes in detail the company OZO Ostrava s. r. o. from the Moravian–Silesian Region, which deals with waste processing and production of alternative fuels. The beginning of the work deals with plastics processing, then with the evaluation of modernization, as well as with the expansion of the technology for processing alternative fuels. The next section describes the machines that the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2019
  • Vedoucí: Tomáš Bouchal
  • Oponent: Jan Fryč

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava