Jan Forró

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Možnosti využití nástrojů PR pro navazování vztahů s veřejností v Charitním domě Salvator

Abstract:
Absolventská práce se zabývá případovou studií Charitního domu Salvator Krnov, která je zaměřena na získání informací a analýzu komunikačních nástrojů public relations daného zařízení užívaných k navazování vztahů s veřejností. v práci je rovněž věnována pozornost kontextu sociálních služeb pro duševně handicapované a jejich koncepci v rámci České republiky, jelikož Charitní dům Salvator je právě jednou …more
Abstract:
The graduate thesis deals with the case study of the Charity center Salvator Krnov, which is focused on obtaining information and analysis of communication tools of public relations of the presented charity center, which are used for establishing relationship with the public. Attention is also paid to the context of social services for mentally handicapped persons and their concepts within the Czech …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Radek Palaščák
  • Reader: Mgr. Eva Bělocká, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc