Miroslav Tabernaus

Master's thesis

Comparation of business plan and business reality: Design Towels entering Czech market

Comparation of Business Plan and Business Reality: Design Towels Entering Czech Market.
Abstract:
Cílem této diplomové práce bylo analyzovat chyby, které podnikatelé dělají při vytváření podnikatelského plánu, a doporučit způsoby, jak se tímto chybám vyhnout. Metoda, použitá pro zkoumání, byla empirické učení, kdy autor vytvořil podnikatelský plán, začal nový podnik a po šesti měsících analyzoval odchylky plánu od podnikatelské skutečnosti. Za hlavní příčiny odchylek byly pojmenovány nedostatečný …more
Abstract:
The targets of this Master thesis were to analyse the mistakes that an entrepreneur tends to make when creating a business plan, and make recommendations on how to avoid these mistakes. The method used was empirical learning, i.e. the author has created a business plan, started the new venture, and six months later analysed the deviations of business plans from the business reality. As the main reasons …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 10. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2012
  • Supervisor: Jiří Dvořáček
  • Reader: Andreas Nicolaysen

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30965