Bc. Natálie Jurmanová

Diplomová práce

Terénní výuka s využitím mobilních aplikací: plánování, realizace, hodnocení

Fieldwork using mobile applications: planning, implementation, evaluation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem integrace mobilních zařízení do výuky zeměpisu, konkrétně terénní výuky. Cílem práce je práce je navrhnout terénní výuku v hodinách zeměpisu založené na využití mobilních aplikací, zrealizovat tyto hodiny, zhodnotit jejich ne/úspěšnost a navrhnout možná zlepšení do budoucna. Teoretická část se zabývá z části pojmem terénní výuka, jejími cíli, plánovaním, přínosy, riziky …více
Abstract:
The diploma thesis deals with integration of mobile devices into Geography lessons, namely fieldwork. The aim of the thesis is to design fieldwork for Geography lesson based on using mobile applications, to carry it out, evaluate its success/failure and to suggest possible improvements for future. The theoretical part deals with fieldwork as a term, its aims, planning, benefits, risks, approaches of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství zeměpisu pro základní školy