Marek ADAMEC

Bakalářská práce

Mezinárodní dobrovolnický cestovní ruch v ČR

Volunteer Tourism in the Czech Republic
Anotace:
Dobrovolnický cestovní ruch (volunteer tourism či voluntourism) je jedním z rychle se rozvíjejících alternativních forem mezinárodního cestovního ruchu (MCR). Oproti klasickým formám MCR je aktérem dobrovolník, který pracuje v zahraničí pouze za stravu a ubytování, případně drobné kapesné. V posledních přibližně patnácti letech vznikly již i v České Republice specializované agentury zprostředkovávající …více
Abstract:
Volunteer Tourism (known as volunteer tourism, or voluntourism) is a rapidly emerging alternative form of international tourism (MCR). Compared to classic forms of MCR, main role is on the volunteer, who works abroad for food and accommodation, or small allowance. In recent roughly 15 years, in the Czech Republic, there have already been created specialized agencies that are interested in volunteering …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ADAMEC, Marek. Mezinárodní dobrovolnický cestovní ruch v ČR. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta