Miroslav Haluška

Bakalářská práce

Právny úkon a jeho odporovateľnosť

Legal action and its pleading
Abstract:
This bachelor thesis discusses the legal action and its opposition. The aim of the thesis is to present the legal action and its characteristics, as well as present the practical usage of the legal term - opposition of legal actions. In the first chapter we focus on the definition and the substance of the term legal action. The second chapter deals with the opposition of legal actions. The last chapter …více
Abstract:
Bakalárska práca sa venuje téme právnych úkonov a odporovateľnosti právnych úkonov. Cieľom bakalárskej práce je oboznámenie sa s právnym úkonom a jeho náležitosťami ako aj oboznámenie sa s využitím právneho inštitútu – odporovateľnosť právnych úkonov. V prvej kapitole sa budeme venovať pojmu a podstate právneho úkonu. V druhej kapitole rozoberieme inštitút odporovateľnosti právnych úkonov, a v tretej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.
  • Oponent: JUDr. Milada Nôtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře