Iveta HECLOVÁ

Bachelor's thesis

Techniky poetoterapie v sociální práci s dětmi, které jsou umístěny v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (v Dětském centru Zlín, p. o.)

Techniques of poetry therapy in social work with children that are placed for temporary time (in Dětské centrum Zlín, p. o.)
Abstract:
Cílem mé bakalářské práce bylo vytvoření projektu, jehož záměrem byla inovace řízených volnočasových aktivit pro děti ve ZDVOP. Nedílnou součástí bylo zařazení poetoterapie do volnočasových aktivit, nabízených ve ZDVOP pokračování v realizaci pracovníky v přímé péči/sociální pracovnicí. S aplikací poetoteterapie byl předpoklad rozvoje schopností dětí v následujících oblastech: zlepšení jejich schopnosti …more
Abstract:
Aim of my bachelor's thesis was to create a project set to innovate guided free-time activities for children in ZDVOP. Integral part was implementation of poetry therapy into free-time activities offered in ZDVOP and continuous realization by direct care workers/social worker. Application of poetry therapy was meant to bring development in these areas: improvement of their ability to adapt, verbally …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 3. 2015
Accessible from:: 25. 3. 2015

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Lenka Tkadlčíková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HECLOVÁ, Iveta. Techniky poetoterapie v sociální práci s dětmi, které jsou umístěny v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (v Dětském centru Zlín, p. o.). Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.3.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 25. 3. 2015 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 5faia9 5faia9/2
25. 3. 2015
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
25. 3. 2015
Marklová, E.
26. 3. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.