Michal VOLF

Bachelor's thesis

Tepelné cykly teplárenských provozů

Thermal cycles of cogeneration plants
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tepelnými cykly v teplárnách. Zaměřuje se na jejich charakteristiku včetně výhod a nevýhod spojených s rozdílným typem použité turbíny. Pro každý cyklus je vypracován postup výpočtu. Součástí bakalářské práce je také zpracovaná problematika návrhu teplárenského cyklu i možnosti eliminace problémů vznikajících při změně odebíraného množství páry. V závěru práce je pak proveden …more
Abstract:
This bachelor's thesis deals with thermal cycles of cogeneration plants. It focuses on their characteristics including advantages and disadvantages associated with the different type of turbines. Calculation methods for each cycle is described as well. The thesis also includes the issues associated with designing cycles and possibilities of eliminating problems arising from the change in discharged …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 6. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Žitek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VOLF, Michal. Tepelné cykly teplárenských provozů. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/