Michal VOLF

Bachelor's thesis

Tepelné cykly teplárenských provozů

Thermal cycles of cogeneration plants
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá tepelnými cykly v teplárnách. Zaměřuje se na jejich charakteristiku včetně výhod a nevýhod spojených s rozdílným typem použité turbíny. Pro každý cyklus je vypracován postup výpočtu. Součástí bakalářské práce je také zpracovaná problematika návrhu teplárenského cyklu i možnosti eliminace problémů vznikajících při změně odebíraného množství páry. V závěru práce je pak proveden …viac
Abstract:
This bachelor's thesis deals with thermal cycles of cogeneration plants. It focuses on their characteristics including advantages and disadvantages associated with the different type of turbines. Calculation methods for each cycle is described as well. The thesis also includes the issues associated with designing cycles and possibilities of eliminating problems arising from the change in discharged …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Pavel Žitek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOLF, Michal. Tepelné cykly teplárenských provozů. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/