Bc. Zdenka FOJTŮ

Diplomová práce

Motivační program firmy XYZ

Motivation program company XYZ
Anotace:
Cílem předkládané diplomové práce je zpracovat projekt motivačního programu pro firmu XYZ. Teoretická část diplomové práce obsahuje zpracované informace týkající se pracovní motivace, odměňování a motivačního programu. V části praktické je představena firma, která si nepřeje uvádět název z důvodu další možné publikace. Dále je v praktické části provedena analýza aktuálního stavu motivace zaměstnanců …více
Abstract:
The aim of presented diploma thesis is to develop project of motivational program for a company titled XYZ. The theoretical part of the thesis contains processed information respecting work motivation, remuneration and motivational program. In the practical part company which does not wish to indicate its name by reason of future possible publication is introduced and analysis of actual condition of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009
Identifikátor: 12320

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Milan Mikuláštík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FOJTŮ, Zdenka. Motivační program firmy XYZ. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 04. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing