Rakesh Aithal, M.Sc.

Disertační práce

Proteins involved in initiation of meiotic DSB formation

Proteins involved in initiation of meiotic DSB formation
Anotace:
V průběhu meiotické rekombinace dochází za pomoci evolučně konzervovaného proteinu Spo11 k samovolnému vzniku dvouřetězcových zlomů (DSBs) a k jejich následné opravě zahrnující překřížení homologních chromozómů. Neschopnost tvorby DSBs se chromozómy mohou náhodně segregovat, což může vést ke smrti dceřinných buněk. Ke správné tvorbě zlomů je nezbytná aktivita Spo11 a několika proteinů, nicméně mechanismus …více
Abstract:
Meiotic recombination events encompass the formation of self-inflicted DNA double stranded breaks (DSBs), catalyzed by the evolutionarily conserved Spo11 protein and the subsequent repair of the DSBs, ensuring that there is at least one DNA crossover (CO) event per chromosome pair. Failure to form DSB results in chromosome missegregation and loss of spore viability. Spo11 and multiple protein factors …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 4. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lumír Krejčí, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc., Mgr. Miroslav Chovanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie

Práce na příbuzné téma