Mgr. Barbora Kohnová

Master's thesis

Interpretace OCT nálezů u jednotlivých postižení makulární oblasti sítnice

Interpretation of OCT findings in individual impairment of macular area of retina
Abstract:
V teoretické části diplomové práce je popsána anatomie sítnice v oblasti makuly, dále onemocnění makulární oblasti, která můžeme diagnostikovat pomocí metody optické koherenční tomografie (OCT) a především je objasněna problematika makulárních edémů, kterými se práce zabývá i ve své praktické části. Výzkum byl zaměřen na pacienty s makulárním edémem při VPMD vlhké formě, léčené pomocí léku Lucentis …more
Abstract:
In the theoretical part of the thesis is described anatomy of the retina in the area of macula, macular diseases, which can be diagnosed with the method of optical coherence tomography (OCT) and especially the problem of macular edema, which are described in the practical part. The study was focused on patients with macular edema in wet-form VPMD treated with Lucentis (Ranibizumab). Patients were measured …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2018
  • Supervisor: MUDr. Magdaléna Bočková
  • Reader: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta