Mgr. Barbora Kohnová

Diplomová práce

Interpretace OCT nálezů u jednotlivých postižení makulární oblasti sítnice

Interpretation of OCT findings in individual impairment of macular area of retina
Anotace:
V teoretické části diplomové práce je popsána anatomie sítnice v oblasti makuly, dále onemocnění makulární oblasti, která můžeme diagnostikovat pomocí metody optické koherenční tomografie (OCT) a především je objasněna problematika makulárních edémů, kterými se práce zabývá i ve své praktické části. Výzkum byl zaměřen na pacienty s makulárním edémem při VPMD vlhké formě, léčené pomocí léku Lucentis …více
Abstract:
In the theoretical part of the thesis is described anatomy of the retina in the area of macula, macular diseases, which can be diagnosed with the method of optical coherence tomography (OCT) and especially the problem of macular edema, which are described in the practical part. The study was focused on patients with macular edema in wet-form VPMD treated with Lucentis (Ranibizumab). Patients were measured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: MUDr. Magdaléna Bočková
  • Oponent: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie