Bc. Soňa Legartová, Ph.D.

Diplomová práce

Jaderně topografická analýza teritoria chromozomu 1 a lokusu 1q21 v buňkách mnohočetného myelomu pomocí konfokální mikroskopie s vysokým rozlišením

Nuclear topography of chromosome territory HSA1 and genomic locus 1q21 in multiple myeloma cells using high ressolution confocal microscopy
Anotace:
Anotácia Mnohopočetný myelom je zhubné plazmocelulárne ochorenie, pre ktoré je charakteristické komplexné zmeny karyotypu. V súčasnej dobe sa prestavba chromozómu 1, konktrétne oblasti 1q21, ukazuje ako významný prognostický faktor ochorenia (jeho vývoja, agresivity a reakcie na liečbu). V našich experimentoch boli študované modelové bunkové ARH-77 (CD138^-) a MOLP-8 (CD138^+), ktoré boli vystavené …více
Abstract:
Abstract Multiple myeloma (MM) is a malignant plasma cell disorder characterized by complex karyotypes instability. Recent studies have shown that aberrations of chromosome 1, especially amplifications of 1q21 region, are associated with the malignant phenotype including drug resistance. This locus seems to be an important prognostic factor in this type of tumor. In our experiments we studied the model …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Jana Krejčí, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Vladimír Vetterl, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Fyzika / Biofyzika

Práce na příbuzné téma