Jakub Vomáčka

Bakalářská práce

Terry Gilliam - Brazil

Terry Gilliam - Brazil

Anotace:
Práce pojednává o okolnostech vzniku filmu Brazil. Zaobírá se podrobným rozborem jednotlivých témat a myšlenek filmu, spojitostmi s románem a filmem 1984, definicí pojmu dystopie a následné aplikace ve filmu (filmech). Zabývám popisem a částečně i rozzáběrováním vybraných důležitých lokací ve filmu ztvárněných, dramaturgickou strukturou filmu. Film však i po vzniku prošel několika problémy, které nápadně …více
Abstract:
This essay deals with the circumstances of making of a film Brazil. It analyzes its themes and directors thoughts , which the film is about. Film connection with novel and film 1984 and enlighten the definition of dystopia, I pursue myself with description and partly by the way many important locations in film are shot, and dramatic structure of the film. In final chapter I describe some problems which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2007
  • Vedoucí: Martin Dolenský
  • Oponent: Jiří Dufek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické; b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a); d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a);
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form; b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof; d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof;

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Filmová a televizní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta AMU

Bakalářský studijní program / obor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Střihová skladba

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.