Mgr. Alexandra BLAŽKOVÁ

Diplomová práce

Interaktivní a multikulturní výuka problematiky indiánů v USA

Interactive and multicultural teaching issues of American Indians in the USA
Anotace:
Čím dál více se v Rámcově vzdělávacím programu dostávají do popředí klíčové kompetence a průřezová témata. Nejdůležitější není naučit žáky encyklopedickým znalostem. Naopak se učitelé snaží podporovat komplexní rozvoj žákovi osobnosti a připravovat ho tak na praktický život. Vybrala jsem si dva hlavní cíle, kterých chci v diplomové práci dosáhnout. Blíže jsem se rozhodla otestovat interaktivní výuku …více
Abstract:
The key competences and cross-sectional themes gain ground more and more in the Education Framework Programme. Supporting a complex development of pupils' personality by their teachers, thus preparing them for practical life, is prefered over teaching them encyclopedic information. I chose two main goals to accomplish in this thesis. The first goal was to test an interactive education on pupils who …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2010
Zveřejnit od: 23. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLAŽKOVÁ, Alexandra. Interaktivní a multikulturní výuka problematiky indiánů v USA. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.6.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 6. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Bi-Ge

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.