Bc. Alexandra Plakhova

Bachelor's thesis

Neoformalistická analýza filmu Vrah zůstal po škole

Neoformalist Analysis of the film Detention
Abstract:
V předkládané práci se zabývám analýzou slasherového filmu Vrah zůstal po škole (2011; r. Joseph Kahn) v kontextu postmoderního hororu a jeho sebereflexivity. Zatímco film získal největší reflexi s hlediska svých postmoderních sklonů (intertextuální strategie, sebeironie, hybridita), nahlížím na něho především jako na komplexní systém, v jehož hranicích je sebereflexivní složka pouze součástí většího …more
Abstract:
The study analyses film Detention (2011, dir. Joseph Kahn) in the context of postmodern horror and its self-reflexivity. While the film has gained the greatest reflection in terms of its postmodern tendencies (intertextual strategies, self-irony, hybridity), I examine it primarily as a complex system within which the self-reflexive component is only part of a larger whole. I use the neoformalist approach …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2020
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Pavlík
  • Reader: Mgr. Martin Kos

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Film and Audio-Visual Culture Studies

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.