JUDr. Michaela Dražková

Diplomová práce

Legislativní úprava organizace a financování cestovního ruchu v ČR

Legislation for Organization and Financing of Tourism in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem diplomové práce s názvem „Legislativní úprava organizace a financování cestovního ruchu v ČR“ je v prvé řadě rozbor klíčových pojmů, kterými jsou turismus, destinace, destinační management, organizace cestovního ruchu atd. Práce je dále zaměřena na současnou podobu organizace a financování cestovního ruchu v České republice. Vzhledem k chystaným změnám, které úzce souvisejí se skutečností …více
Abstract:
The subject of the thesis titled “The regulation of the tourism organisation and financing in the Czech Republic” is primarily focused on the analysis of key concepts, namely tourism, destination, destination management, tourism organization, etc. The thesis is also focused on the current form of organisation and financing of tourism in the Czech Republic. Due to the planned changes, which are closely …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2015
  • Vedoucí: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jakub Černík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta