Wutthida Rattanapichai, MSc.

Disertační práce

The Development of Methods for Root Phenotyping in Field Crops and Evaluation of the Impact of Environmental Stress and Plant Nutrition of Root Architecture

Vývoj metod fenotypizace kořenů u polních plodin a vyhodnocení dopadu environmentálních stresů a výživy rostlin na architekturu kořenů
Anotace:
Předložená disertační práce se zabývá studiem vlivu environmentálních faktorů (atmosférické koncentrace CO2, UV záření a stresu sucha) a výživy N na nadzemní biomasu, výnos zrna a růst kořenů u ozimé pšenice a jarního ječmene a věnuje se také vývoji metod fenotypizaci kořenů u polních plodin. Výsledky práce ukazují, že zvýšení koncentrace CO2, vyloučení UV záření, aplikace N a stress sucha mají průkazný …více
Abstract:
The presented dissertation studies the effect of environmental factors (atmospheric CO2 concentration, UV radiation and drought stress) and N nutrition on above-ground biomass, grain yield and root growth of winter wheat and spring barley, and also tries to develop the methods for root phenotyping in field crops. The results showed that CO2 enrichment, UV exclusion, N application and drought stress …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Karel Klem, Ph.D.
  • Oponent: Otmar Urban, Ph.D., doc. Mgr., Jan Haberle, externi, Václav Hejnák, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Fytotechnika / Obecná produkce rostlinná

Práce na příbuzné téma