Jaroslava MARTINOVSKÁ

Bakalářská práce

Potřeba celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků při zajišťování ošetřovatelské péče v domovech pro seniory

Práce je veřejnosti přístupná ve fakultní knihovně ZSF JU v úředních hodinách.

The need of lifelong education health care workers for assuring the nursing care in residential homes
Anotace:
Bakalářská práce se zabývala potřebou celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků při poskytování ošetřovatelské péče v domově pro seniory. V těchto domovech se zvyšují nároky na péči o klienty, což vyžaduje kontinuální vzdělávání v oboru. Významnou a nezastupitelnou roli v ošetřovatelské péči hraje sestra, na jejíž možnosti a názory na celoživotní vzdělávání byla práce zaměřena. Teoretická …více
Abstract:
This paper is concerned with life-long learning during nursing practice in retirement homes. New advancements in the medical field foster the need for continual improvement of knowledge of nurses who work in these homes. Nurses play essential role in these institutions, and that is why they, their opinions, and their options have been chosen as a target for research. Theoretical part of this paper …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2007
Zveřejnit od: 14. 5. 2007
Identifikátor: 7379

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 22. 6. 2007
 • Vedoucí: Mgr. Věra Stasková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARTINOVSKÁ, Jaroslava. Potřeba celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků při zajišťování ošetřovatelské péče v domovech pro seniory. Č. Bud., 2007. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 14. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 14. 5. 2007 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5fov56 5fov56/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.