Theses 

Státní suverénní fondy ve světové ekonomice a projekt jejich možného zavedení v České republice – Bc. Jan ANDER

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan ANDER

Diplomová práce

Státní suverénní fondy ve světové ekonomice a projekt jejich možného zavedení v České republice

Sovereign wealth funds in the global economy and project of their possible implementation in the Czech Republic

Anotace: V obecné rovině je cílem této mé diplomové práce poznat jeden z významných finančních subjektů na poli globální ekonomiky - Státní suverénní fondy (Sovereign Wealth Funds - SWF). Popsat jejich vznik, fungování a jejich investiční strategie, měnící se od nákupčích státních dluhopisů po dravce jdoucí po cenných aktivech jednotlivých států. Analyzovat jejich záměry a cíle v souvislosti s investicemi do těchto strategických podniků národních ekonomik. V rámci řešeného projektu se práce bude zabývat možností zřízení a implementací obdobného subjektu do finanční soustavy České republiky jak z pohledu legislativního, tak z pohledu jeho vlivu na národní hospodářství. A hlavně obhájit hypotézu, že SWF (nebo jemu podobný institut) napomáhá v "rozmnožování" státního bohatství, ozdravění veřejných financí a zajištění udržitelného růstu bohatství.

Abstract: Generally, the goal of my thesis is getting to know with one of the major financial actors in the global economy ? the Sovereign Wealth Funds (SWF). To describe their creation, operation, investment strategies and transformation from the buyers of government bonds after the predators are going after valuable national assets. Analyze their intentions and objectives in connection with these strategic investments in companies of national economies. The solved project of the work will examine the possibility of setting up and implementing the analogous subject into the financial system in the Czech Republic both in terms of legislative and terms of its impact on the national economy. Above all, try to defend the hypothesis that the SWF (or similar institute) assists in the "reproduction" of state assets, restructuring of the public finances and at the same time bringing sustainable growth of wealth.

Klíčová slova: Státní suverénní fond, Mezigenerační výnosy, Udržitelný růst bohatství, Neobnovitelné zdroje, Nezávislé penzijní fondy, Mezinárodní finanční trh, Státem vlastněné a řízené společnosti, Státní politika a regulace, Fond národního majetku, Devizové rezervy, Důchodová reforma

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 8. 2010
  • Identifikátor: 15869

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Eva Hrubošová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 08. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=15869 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

ANDER, Jan. Státní suverénní fondy ve světové ekonomice a projekt jejich možného zavedení v České republice. Zlín, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 04:09, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz