Ing. Pavel Smetana

Bakalářská práce

Penzijní připojištění se státním příspěvkem – rizika a šance

Pension insurance with state contribution - risks and chances
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou penzijního připojištění se státním příspěvkem a jeho změnou na doplňkové penzijní spoření v rámci provedené penzijní reformy. Zahrnuje základní analýzu důchodového systému v ČR, motivaci k jeho změně, charakteristiku penzijního připojištění, pohled na vývoj tohoto produktu v České republice a zhodnocení jeho silných a slabých stránek. Podobně je analyzováno …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with pension insurance with state contribution and its changes to supplementary pension savings in the implementation of the pension reform. It includes basic analysis of Czech pension system, motivation to its changes, characteristics of pension insurance, overview of the evolution of this product in the Czech republic and evaluation of his strengths and weaknesses. Supplementary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Pavlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní