Ing. Pavel Smetana

Bachelor's thesis

Penzijní připojištění se státním příspěvkem – rizika a šance

Pension insurance with state contribution - risks and chances
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou penzijního připojištění se státním příspěvkem a jeho změnou na doplňkové penzijní spoření v rámci provedené penzijní reformy. Zahrnuje základní analýzu důchodového systému v ČR, motivaci k jeho změně, charakteristiku penzijního připojištění, pohled na vývoj tohoto produktu v České republice a zhodnocení jeho silných a slabých stránek. Podobně je analyzováno …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with pension insurance with state contribution and its changes to supplementary pension savings in the implementation of the pension reform. It includes basic analysis of Czech pension system, motivation to its changes, characteristics of pension insurance, overview of the evolution of this product in the Czech republic and evaluation of his strengths and weaknesses. Supplementary …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
  • Reader: Ing. Petr Pavlík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní