František Raszka

Bakalářská práce

Rizika zhoršení kvality vody na Vsetínsku a preventivní opatření

Hazard of Contamination of Water in Given Region and Preventive Measures
Anotace:
Kvalifikační práce pojednává o rizicích znečištění vod na Vsetínsku. Teoretická část obsahuje výklad pojmů riziko - nebezpečí, nejistota - neurčitost, újma - škoda. Definuje analýzu rizika a stručně představuje vybrané metody analýzy rizik. Praktická část definuje rozsah a geografické, sociálně-historické a hydrogeologické poměry zkoumané lokality. Dále popisuje nakládání s vodami, v souladu se zákonem …více
Abstract:
The teoretical part contains koncept interpretation of: risk danger, insecurity - uncertaini-ty, injury - damage. It gives a definition of the risk analysis and shortly introduces chosen methodes of the risk analysis. Practical part defines an extent and a geografical, socialy - historical and hydrogeological proportions of the researched lokality. It subscribes the ways of using water, in konformity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zveřejnit od: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Zdeněk Šafařík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Raszka, František. Rizika zhoršení kvality vody na Vsetínsku a preventivní opatření. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe