Bc. Markéta Novosádová

Bakalářská práce

Používání tradičních a aktivizačních metod v hodinách anglického jazyka na druhém stupni ZŠ

Use of traditional and activating methods in English language classes at lower secondary schools
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o metodách používaných při výuce angličtiny na druhém stupni českých základních škol. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část vysvětluje důležité pedagogické pojmy související s výukou, podává možné klasifikace výukových metod a zaměřuje se také na popis vybraných tradičních a aktivizačních metod. Praktická část se zabývá popisem a analýzou …více
Abstract:
The Bachelor’s thesis deals with methods used in English language classes at Czech lower secondary schools. The thesis is divided in two parts, a theoretical and a practical. The theoretical one explains important terms related to teaching, gives possible classification of teaching methods and gives a concrete description of some of these methods. The practical part deals with a description and analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Radek Pospíšil
  • Oponent: Mgr. Petra Tužilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy