Bc. Marcela MIKESKOVÁ

Diplomová práce

Analýza příčin mimonemocničních netraumatických náhlých zástav oběhu na území Moravskoslezského kraje

Analysis of the causes of non-traumatic out of hospital sudden cardiac arrest in the Moravian-Silesian Region
Anotace:
Mimonemocniční náhlá zástava oběhu je v civilizovaných zemích nejčastější příčinou úmrtí. Její incidence se ve světě odhaduje na 60 - 100 případů na 100 000 obyvatel/rok. V Moravskoslezském kraji byla v roce 2011 incidence netraumatických mimonemocničních náhlých zástav oběhu 66,55 na 100 000 obyvatel. Na úspěšnost přežití má zásadní význam tzv. řetězec přežití, složený z pomyslných článků jednotlivých …více
Abstract:
Out-of-hospital sudden cardiac arrest is the most common cause of death in civilized countries. Its incidence in the world, is estimated at 60 to 100 cases per 100 000 inhabitants/year. In the incidence of non-traumatic out -of- hospital sudden cardiac arrest 66.55 per 100 000 inhabitants in 2011 in the Moravian-Silesian Region. The success of survival is vital on the survival chain, composed of individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: MUDr. Pavel Folwarczny

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKESKOVÁ, Marcela. Analýza příčin mimonemocničních netraumatických náhlých zástav oběhu na území Moravskoslezského kraje. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta