Kateřina Michalíková

Bakalářská práce

Návrh opatření ke zkvalitnění účetní závěrky ve firmě DS ÚČTO s.r.o.

Proposal for Provisions for Financial Statements Quality Improvement in DS ÚČTO s.r.o.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je navrhnout opatření ke zkvalitnění účetní závěrky ve firmě DS ÚČTO s.r.o. za rok 2013. Práce je rozdělena do dvou částí. Předmětem první části je teoretická část, která má za úkol na základě informací, čerpaných z odborné literatury, přiblížit sestavení účetní uzávěrky a následné účetní závěrky. V práci jsou zmíněny nejdůležitější právní předpisy a přípravné práce, které souvisí …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to design some measures to improve the quality of the final accounts in company DS ÚČTO s.r.o. for the year 2013. The work is divided into two parts. The first part is theoretical and is based on information drawn from literature. It mentions all the necessary legislation and preparatory work as well as describes the formation of financial statements and subsequent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Sylvie Pochylá

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Michalíková, Kateřina. Návrh opatření ke zkvalitnění účetní závěrky ve firmě DS ÚČTO s.r.o.. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe