Bc. Jana Paulová

Diplomová práce

Platobný styk v bankovníctve na Slovensku

Banking payment system in Slovakia
Abstract:
The aim of diploma work is to bring near the fundamental, matrixes and operation in payment system in Slovakia in connection with implementation unified currency EURO and with entering Slovak republic into European union. We explain a theoretic fundamental aspects of noncash method system of payment, single division of payment system, its sorts and forms. We approach a new payment system thema in Slovakia …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je priblížiť podstatu, formy a fungovanie platobného styku na Slovensku a to v súvislosti so zavedením jednotnej meny EURO a vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. Popisujeme podstatu a teoretické aspekty bezhotovostného platobného styku,členenie platobného styku, jeho druhy a formy. Približujeme nové platobné systémy na Slovensku i v Eurozóne, ich zavádzanie do prevádzky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Doc. Ing. Dana Tkáčová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Mária Klimiková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance