Bc. Peter Mičko

Bakalářská práce

Ján Patočka, fenomenologická pedagogika a vzdelávacie technológie

Jan Patočka, phenomenological pedagogy and educational technologies
Abstract:
The aim of this thesis is the theoretical definition of the phenomenological pedagogy of the czech philosopher Jan Patočka and the presentation of the possibilities of practical application this pedagogy using educational technology. The thesis focuses on the nature and meaning of education, characterizes the foundations of Patočka's philosophy of education and describes its practical applications …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je teoretické vymedzenie fenomenologickej pedagogiky českého filozofa Jana Patočku a znázornenie možnosti uplatnenia tejto pedagogiky pomocou vzdelávacích technológií. Práca sa zameriava na podstatu a zmysel výchovy, charakterizuje východiská Patočkovej filozofie výchovy a opisuje jej realizáciu prostredníctvom dialógu. Záverečná časť práce predstavuje konštruktivizmus a konektivizmus …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Michal Černý
  • Oponent: PhDr. Jiří Stodola, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.