Ing. Irena Kenická

Bakalářská práce

About the Main Characters of the Three Major Novels by Graham Greene-The End of the Affair, The Power and the Glory and The Quiet American.

About the Main Characters of the Three Major Novels by Graham Greene-The End of the Affair, The Power and the Glory and The Quiet American.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hlavními postavami třech významných děl známého britského spisovatele Henryho Grahama Greena. Těmito díly jsou romány Konec dobrodružství, Moc a sláva a Tichý Američan. Konec dobrodružství se především zabývá sexuální a romantickou láskou mezi dvěma hlavními hrdiny, Sárou Milesovou a Mauricem Bendrixem. Dalším důležitým tématem je vztah člověka k Bohu. Bůh je zde zmiňován …více
Abstract:
This bachelor’s thesis is concerned with the main characters of three major novels by Graham Greene The End of the Affair, The Quiet American and The Power and the Glory. The End of the Affair is mostly preoccupied by sexual and romantic love between the two main characters Sarah Miles and Maurice Bendrix. Another topic is the love of God which is present on each page of the novel. The question of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta